poniedziałek, 21 listopada 2016

MANIPULOWANIE KONKRETEM

Gdy dziecko w trzeciej klasie (przerabiając w zeszytach ćwiczeń* temat mnożenia/dzielenia) pyta: 
36 to liczba parzysta, czy nieparzysta? 
Odpowiadam - weź konkret.
 • Ułóż z klocków kilka kolejnych liczb parzystych zaczynając od liczby 2. Ustaw klocki tak, aby bez liczenia wiadomo było, że tworzą liczbę parzystą.
2, 4, 6, 8, 10, 12
 Znajdź proszę liczbę (liczby?) przez którą dzielą się (bez reszty) wszystkie ułożone przez Ciebie liczby parzyste.
Widać, że te liczby dzielą się przez 2.
2 : 2 = 1, 2 x 1= 2
4 : 2 = 2, 2 x 2 = 4
6 : 2 = 3, 2 x 3 = 6
...
 •  Czy każda liczba parzysta dzieli się przez 2 (bez reszty)? Dlaczego?
Tak, bo można ciągle dodawać do niej nową parę.
 •  Ułóż z klocków kilka liczb nieparzystych. Sprawdź, czy dzielą się one przez 2 (bez reszty).
Liczby nieparzyste: 11 i 3.
Zostaje reszta.
 • Znajdź liczbę nieparzystą, która jest podzielna przez 2 (bez reszty). Odpowiedź uzasadnij.
 • Jaką resztę możesz otrzymać przy dzieleniu liczby nieparzystej przez 2?

Po konkrecie czas na kolorowanie liczb parzystych w tabelce z liczbami np. od 1 do 100 , dzięki której dziecko ma okazję odkryć (ponownie:) pewną prawidłowość: liczby podzielne przez 2 kończą się ... - po więcej zapraszam do Bajdocji.
M: Czy 36 jest liczbą parzystą? 
D: Tak, 
M: A dlaczego?
D: Dzieli się przez 2 i ma na końcu 6.
M: Czy 0 jest liczbą parzystą?
D: Tak, bo ma na końcu 0.
M: I dzieli się przez 2 (0 x 2 = 0). A czy stonoga może mieć 100 nóg? 
D: Tak.
M: Niestety nie. Odpowiedź znajdziesz w artykule Olgi Woźniak "Nieparzyste stonogi".
Klocki przydają się też do odkrywania takich faktów:
 • suma dwóch/trzech/czterech/dowolnej liczby liczb parzystych jest liczbą ...
Dwie liczby parzyste.
Suma dwóch liczb parzystych.
Cztery liczby parzyste.
Suma czterech liczb parzystych.
 •   suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą ...
Dwie liczby nieparzyste.
Suma dwóch liczb nieparzystych.
 •  suma liczby nieparzystej i liczby parzystej jest liczbą...
 •  suma trzech liczb nieparzystych jest liczbą ...
  Trzy liczby nieparzyste.
  Suma trzech liczb nieparzystych.
 • suma dwóch liczb nieparzystych i liczby parzystej jest liczbą...
Dwie identyczne liczby parzyste (szóstki).
Dwukrotność liczby parzystej.
 •  dwukrotność  liczby nieparzystej jest liczbą ...
Dwie identyczne nieparzyste liczby (siódemki).
Dwukrotność dwóch liczb nieparzystych.
W nagrodę gra dwuosobowa Oddly Line Up:
Do gry potrzebna jest nieparzysta liczba klocków ułożona w jednej linii. Gracze na zmianę biorą klocki: jeden, dwa lub trzy. Gra kończy się, gdy wszystkie klocki zostały zabrane. Wygrywa osoba, która zebrała nieparzystą liczbę klocków.
Przykład nieparzystej liczby klocków - poczatek gry.
Koniec gry - wygrała osoba z nieparzystą liczbę klocków.
Na koniec kolejne trudne pytanie, które warto zadać:

* Dlaczego nauka dziecka ogranicza się do wypełniania zeszytów ćwiczeń, skoro dydaktycy np. matematyki są temu przeciwni? 


Zbigniew Semadeni  "Podejście konstruktywistyczne do matematycznej
edukacji wczesnoszkolnej"

6. Zeszyty ćwiczeń
Celów sformułowanych w podstawie programowej dziecko nie osiągnie przez oglądanie obrazków, czytanie gotowych tekstów (lub słuchanie, jak ktoś inny czyta) i wypełnianie zeszytów ćwiczeń stanowiących główny środek dydaktyczny. W komentarzu do podstawy programowej z 2008 r. znajduje się bardzo wazny zapis: „Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyzej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną” (MEN, 2008, s. 57). Niestety zbyt rzadko jest to przestrzegane, bowiem taka forma pracy jest najłatwiejsza dla nauczyciela. Wśród materiałów edukacyjnych uzywanych w klasach 1–3 w polskich szkołach nadmierną rolę zaczeły pełnić zeszyty ćwiczeń i kserowane materiały. Wielu nauczycieli nie wyobraza sobie bez nich prowadzenia lekcji.
Gruszczyk-Kolczyńska nazywa to „papierowym sposobem prowadzenia edukacji matematycznej”. Opisuje ona trafnie podstawowąwadętakiego podejścia: to, co powinno być aktywnością dziecka na prawdziwych konkretach (patyczki, klocki itp.), którymi mozna manipulować, zostaje zastapione – wbrew współczesnej psychologii rozwojowej – przez ogladanie statycznych rysunków i uzupełnianie abstrakcyjnych schematów graficzno- -symbolicznych (dobrze znanych nauczycielom, np. okienek i grafów, lub wymyślonych przez autorów do jednorazowego zastosowania). Uczniowie mająwpisywać odpowiednie słowa lub liczby we właściwe miejsca zeszytu ćwiczeń, przekreślać błedne zapisy, łaczyć liniami elementy według podanej im reguły.
Zeszyty ćwiczeń, owszem, mogą pomóc dzieciom, ale jedynie pod warunkiem, że bedąuzupełnieniem aktywności na konkretach, że nie bedąjej zastepować. Zadania z podrecznika lub zeszytu ćwiczeń powinny stanowić kontynuację czynności manipulacyjnych, przejście od ruchu do rysowania i pisania, utrwalanie i werbalizowanie tego, co dziecko poznało w trakcie wcześniejszych aktywności z konkretami.

Więcej na stronie KLIK.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz