czwartek, 20 kwietnia 2017

WIZUALIZACJA

Dzięki Pani Ani miałam okazję przeczytać  Rozdział 6. 
Obraz silniejszy niż słowo, czyli o angażowaniu wyobraźni.
Źródło
 " Podwójne kodowanie:
Zwykle lepiej zapamiętujemy obrazy niż słowa. Dzieje sie tak prawdopodobnie dlatego, że obraz zapisujemy w pamięci w dwóch kodach: wizualnym i werbalnym, i dzięki temu mamy do niego podwójny dostęp. Chcąc bowiem przypomnieć sobie przedmiot, który widzieliśmy, możemy przywołać w wyobraźni jego obraz, albo po prostu odtworzyć jego nazwę.
Uruchomić wyobraźnię:
Skuteczną metodą aktywowania kodu obrazowego jest pobudzanie wyobraźni uczniów, zachęcanie ich do wyobrażania sobie znaczeń nowo poznanych pojęć, faktów czy wydarzeń. Nie chodzi jednak o mówienie uczniom, co mają sobie wyobrazić, gdyż podobnie jak w przypadku skojarzeń, niezwykle istotna jest indywidualizacja wyobrażeń. Z tego między innymi wynika przewaga pobudzania wyobraźni nad prezentowaniem ilustracji - własne wyobrażenia są lepiej zapamiętywane niż gotowe obrazki.
W przypadku młodszych uczniów (do 10 roku życia) wykorzystywanie obrazów i wyobraźni jest w zasadzie koniecznością, gdyż w tym wieku rozumowanie abstrakcyjne bez odwoływania sie do konkretnych przedmiotów i wydarzeń nie jest jeszcze rozwinięte. 
Nauczycielowi przydatne będą w tym różnorodne pomoce, które może zgromadzić lub przygotować z uczniami."
 
Jo Boaler: Week of Inspirational Math

 ... kiedy łączymy myślenie o liczbach jako symbolach z wizualizacją i rysowaniem; używamy połączeń między różnymi częściami mózgu. Takie korzystanie z wielu obszarów mózgu naraz jest najpotężniejszym narzędziem w nauce matematyki...
 
Małgorzata Żytko: Jak skutecznie rozbudzić i utrzymać zainteresowanie dzieci matematyką?
" Droga do symbolu matematycznego:
W procesie kształcenia matematycznego zapomina się, jak trudny do zrozumienia dla uczniów jest symboliczny język matematyki. W polskiej szkole dzieci są zapoznawane z językiem symbolicznym od poczatku procesu kształcenia, a znaczna część nauczycieli sądzi, że to jest najważniejsze zadanie i cel edukacji matematycznej w klasach I-III.
To przekonanie wzmacniają materiały edukacyjne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń), w których już przy pierwszych zadaniach tekstowych rozwiązywanych przez uczniów oczekuje się wpisania odpowiedniego działania arytmetycznego w pozostawione puste miejsca.
W ten sposób dziecko - nie rozumiejąc jeszcze języka symbolicznego - jest zmuszane do wykonania bardzo trudnego zadania: formalnego modelowania matematycznego.
Aktywność na poziomie reprezentacji enaktywnej (reprezentacja odwołująca się do działania na konkretach) czy ikonicznej (reprezentacja świata za pomoca obrazów umysłowych, w tym schematów graficznych), budujące rozumienie matematyki i jej języka, są w szkole pomijane i eliminowane jako "niematematyczne". 
Pomoce dydaktyczne, kóre mogą wspierać przechodzenie od konkretu do abstrakcji w procesie poznawania pojęć i symboli matematycznych są używane sporadycznie.
Zjawisko to nasila się w klasach IV-VI i w gimnazjum, gdzie nowe zagadnienia matematyczne wprowadza się zazwyczaj od najtrudniejszego poziomu - symbolicznego - gdzie się pozostaje. Skutkuje to tym, że znaczny odsetek polskich uczniów nie rozumie języka symbolicznego matematyki oraz nie potrafi się nim efektywnie posługiwać."
****** 
 • A my nad tym teraz pracujemy - uczenie się przez doświadczanie:
Danuta Zaremba: Zwiększamy ileś razy.
" Gdy zapytamy, co się stanie z liczbą, jeżeli najpierw zwiększymy ją 2 razy, a potem wynik zwiększymy 3 razy, prawdopodobnie usłyszymy, że liczba zwiększy się 5 razy. 
Jest to proste przeniesienie własności, że zwiększenie liczby o 2, a potem zwiększenie wyniku o 3, zwiększa liczbę o 5 co dla wszystkich jest jasne. Tej własności jednak nie można przenieść na zwiększanie "ileś razy".

M: Zbuduj wieżę z 3 klocków. Teraz zbuduj wieżę dwukrotnie wyższą. A teraz trzykrotnie wyższą. Ile razy ta wieża jest wyższa od tej wieży składającej się z 3 klocków?
Krok po kroku.
R: 6 razy
M: Zapisz, co robiłaś.
R: 2 x 3 = 6; 3 x 6 = 18; ? x 3 = 18
M: Teraz zbuduj węża z 5 klocków. Jak myślisz, ilukrotnie zwiększy swoją długość wąż, jeśli najpierw zwiększysz jego długość dwukrotnie, a potem trzykrotnie?
R:  5 razy.
M: Sprawdź i zapisz działania.
Widać, że 6 razy, a nie 5.
R: 6 razy.
M: Teraz podaj swój przykład.
R: 10 klocków, ale chcę tylko zapisywać działania.

Odkrycie i zrozumienie tej własności- zwiększania ileś razy - wymaga wielu powtórzeń i czasu...

Policz i podpisz, ile kropek widzisz? Pokoloruj je. Wybierz liczbę i o niej opowiedz. Narysuj liczbę 50. Narysuj swoje przykłady. 

7 - widać, że nie jest liczbą parzystą - czarna kropka nie ma pary. 
14 - widać, że jest liczbą parzystą. Składa się z 7 dwójek. Wewnątrz jest 7 kropek, na zewnątrz tyle samo, 7 + 7 = 14 ; 2 x 7 = 14. 
Szukanie wzorów np. 4,8,12...?
Wizualizacja liczby 50.
 Co można jeszcze zobaczyć?
Dopełnianie do 10 jest bliższe dziecku niż tabliczka mnożenia.
Trzy małe trójkąty (każdy ma trzy kropki) tworzą średni trójkąt z 9 kropek. Są 3 takie trójkąty.

...

2 komentarze:

 1. "Odkrycie i zrozumienie tej własności- zwiększania ileś razy - wymaga wielu powtórzeń i czasu..." O - to mnie bardzo pocieszyło.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. :) Trzeba dojrzeć - nowa wiedza też pomaga w tym.

   Usuń