czwartek, 29 czerwca 2017

DO LIBRUSA

Prof. UW  dr hab. Małgorzata Żytko w przedmowie do książki Michała Szurka "Kształty i kolory matematyki":
" ... Myślenie matematyczne jest związane z aktywnością, w którą zaangażowane są różne obszary dziecięcego poznawania świata. W tradycyjnym nauczaniu dominują podręczniki i zeszyty ćwiczeń, w których wypełnia się, często w automatyczny sposób, całe serie typowych zadań, dominuje myślenie symboliczne - najtrudniejsze dla dzieci rozpoczynających przygodę z matematyką. Karty pracy w zeszytach ćwiczeń są często wypełnione, dokładnie zagospodarowane pomysłami dorosłego, dziecko ma tylko uzupełnić puste okienka, nie angażując się nadmiernie intelektualnie. Dorosły bowiem wcześniej zaplanował sposób rozwiązania, wszystko przygotował, aby ułatwić dzieciom poprawne rozwiązanie, ale czy zrozumienie? Dzieci, wykonując serie typowych zadań, które nie wymagają wysiłku intelektualnego, zdobywają wątpliwej jakości doświadczenia edukacyjne, niszczące ich początkową chęć i zapał do uczenia się matematyki. Przy dominacji algorytmicznego podejścia, eksponującego przyswajanie i powielanie wzorów, będących własnością dorosłego, dzieci uczą się przede wszystkim powtarzania i pamięciowego opanowywania wiedzy i umiejętności, powielania myślenia dorosłego, które nie jest ani ich odkryciem, ani intuicją.

Rozwiązywanie problemów matematycznych może się odbywać w różnorodny sposób:
  • konkretny - z wykorzystaniem działań na konkretnych materiałach (klockach żetonach, monetach, obiektach materialnych, przyrządach, np. waga, termometr), pomagają one w budowaniu modeli sytuacji matematycznych czy problemu, przeprowadzaniu doświadczeń z różnymi obiektami w sytuacjach codziennych, w realnym kontekście, wykorzystywaniu umiejętności w praktyce;
  •  wizualny - przedstawianie problemów w obrazowy sposób, tworzenie modeli, wizualizacje, rysunki, komunikacja graficzna, modele;
  • społeczny - współpraca z rówieśnikami i kolegami, inspirowanie się innymi rozwiazaniami, porównywanie strategii rozwiązania, wspólne dochodzenie do celu, stawianie hipotez, obserwowanie, pytanie innych;
  • werbalny - wyjaśnianie strategii działania, argumentowanie, przekonywanie innych do własnego rozwiązania, dyskusja.
Podejmowanie działań na materiale symbolicznym to końcowy etap, warto do tego dochodzić stopniowo, umożliwiając najpierw zrozumienie matematycznych problemów i pojęć..."

Wybrane przykłady problemów matematycznych z wykorzystaniem konkretów/klocków pochodzą z książki "Kształty i kolory matematyki":
Strona 17.
Strona 18

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz