czwartek, 7 września 2017

MEM

Po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej* oświadczyłam starszej córce, że zastanawiam się nad radą jej Ojca: załóż własne  Ministerstwo. Hmm, może Edukacji Matematycznej?;)
Skrót tej nazwy rozbawił Julkę i dostałam od niej takie mem-y:

źródło
* Chciałam się dowiedzieć, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rozwiązać problem ciężkich tornistrów dzieci w XXI wieku - cyfrowym! Dlaczego nie żąda od Wydawców (w końcu finansuje zakup podręczników w klasach 1-7) dołączenia do wersji papierowej kodu dostępu do wersji elektronicznej? 

Załączam odpowiedź:
Szanowna Pani,

z upoważnienia Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22aa ustawy o systemie oświaty, nauczyciele w realizacji programów nauczania mogą stosować podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej albo materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe lub mogą realizować program nauczania bez zastosowania podręcznika i ww. materiałów.

Zgodnie z art. 22ao ust. 1 ustawy o systemie oświaty, podręczniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną. Sposób opracowania podręcznika jest autonomiczną decyzją wydawcy.

Natomiast wybór tytułu i postaci podręcznika należy wyłącznie do nauczyciela lub zespołu nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

Nauczyciele, oprócz podręczników przygotowanych przez wydawców komercyjnych i dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, mogą również korzystać z bezpłatnych podręczników multimedialnych uwzględniających dotychczasową podstawę programową, które zostały opracowane na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej i są publikowane w Internecie, na stronie: http://www.epodreczniki.pl Podręczniki te mogą być stosowane również jako materiał edukacyjny do realizacji nowej podstawy programowej.

Odnosząc się do poruszonego przez Panią problemu „ciężkich tornistrów”, wyjaśniam, że problem ten powinien być rozwiązany przez dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację pracy szkoły.
Dyrektor szkoły, już od 2009 r. ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości zostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie określa rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz