środa, 23 lipca 2014

Warto przeczytać


Pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy wersja elektroniczna z kursem e-learningowym

Pakiet Gramy w piktogramy to zestaw pomocy, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Główny nacisk położony jest na umiejętności prowadzenia rozumowania, argumentowania, opracowania i wyjaśnienia strategii rozwiązania zadania lub problemu, wykorzystania i tworzenia informacji  oraz  dobierania modelu matematycznego do treści zadania. Użyte w pakiecie piktogramy stanowią element pośredni między obiektami rzeczywistymi a zapisem symbolicznym, który w matematyce odgrywa ważną rolę i często stanowi trudność w uczeniu się tego przedmiotu.
Pakiet został opracowany dla trzech poziomów edukacyjnych:
klasy I-III szkoły podstawowej 

klasy IV- VI szkoły podstawowej
gimnazjum

W skład pakietu dla każdego poziomu wchodzą:

http://www.piktografia.pl/