Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

POLE PROSTOKĄTA W KLASIE 4

Dzieci bardzo często błędnie obliczają pole prostokąta dodając długości dwóch sąsiednich boków.
Danuta Zaremba w książce "Jak tłumaczyć dzieciom matematykę" radzi zacząć od obliczania pola prostokąta podchodząc do zadania czynnościowo.
W tym roku przygotowałam więc dużo kwadratów/klocki Reko (od początku roku szkolnego ćwiczyliśmy szyk prostokątny) i postanowiłam się nie spieszyć.
Po kilku lekcjach zapytałam klasę, jak obliczyć pole prostokąta o wymiarach 6 x 8? Głos i tablicę oddałam uczennicy, która prostokąt wypełniła 48 kwadratami. Zauważyła też, że wystarczy pomnożyć długość jednego boku przez długość drugiego - sąsiedniego. 
Dzieci dostały zadania na kartce, a ja obserwowałam, jak radziły sobie z obliczaniem pola prostokąta. Na początku większość z nich dzieliła prostokąt na jednakowe kwadraty. Po pewnym czasie już tylko mnożyły długość prostokąta przez jego szerokość.
Warto wykorzystać umiejętność obliczania pola powierzchni prostokąta do obliczania iloczynów dużych liczb …

Najnowsze posty

CIĄG

OBWÓD w 4 klasie

IM MNIEJ TYM WIĘCEJ