wtorek, 24 lipca 2018

UŁAMKI w klasie 4

Zaczęłam* od zadania "Sharing Cookies", które znalazłam w książce Marylin Burns "A Collection of Math Lessons Grades 3-6".
Dzieci pracowały w 4 osobowych grupach (czasem jedna osoba istniała tylko na papierze). Każda grupa dostała kartkę z przygotowanym poleceniem (tabelką): 
Podziel sprawiedliwie ... ciasteczek pomiędzy 4 osoby. Przyklej każdą porcję ciasteczek (kółka z papieru) w swoim okienku. 
Odpowiedz pisemnie na pytanie: 
Ile ciasteczek dostała każda osoba?
Tutaj zamieszczam czytelne zdjęcie znalezione na blogu investigatinglearning.blogspot.com

Zaczęliśmy od podziału 6 ciasteczek jw.

Niektóre dzieci dzieliły kółka na 4 części składając je na pół i jeszcze raz na pół!, inne cięły nożyczkami "na oko", inne podpatrywały...
Obserwując odpowiedzi dzieci na pytanie:  
Ile ciasteczek dostała każda osoba? 
zorientowałam się, że zapis ułamka przy pomocy kreski ułamkowej (1/2) jest dla nich obcy. Zatrzymaliśmy się więc na chwilkę, żeby półtora ciasteczka/jedno ciasteczko i pół/1,5 ciasteczka zapisać na tablicy tak: 1 i 1/2 
Przy okazji spytałam się dzieci, jak zapisać ćwiartkę, dwie ćwiartki.
Następnie każda grupa (w swoim tempie) dzieliła 5 ciasteczek, 4 ciasteczka, 3 ciasteczka, 2 ciateczka i jedno ciasteczko...  Dzieci mogły korzystać z wyciętych kółek lub ten konkret mogli zastąpić rysunkiem. A ja sobie chodziłam, patrzyłam i słuchałam, czasem coś mówiłam. Gdy zabrakło przygotowanych kart (praca szła szybko), dzieci tworzyły na odwrocie kolejne. Karty zebrałam do analizy i omówienia na następnej lekcji. Rodzicom wysłałam informację o przebiegu lekcji i prośbę o dzielenie z dziećmi kanapek, owoców na równe części: połówki, ćwiartki...
Ta grupa potrzebuje jeszcze konkret i zapis słowny.
Podział 3 ciasteczek pomiędzy 4 osoby i rysunek.
Ciekawe obliczenia;)
Coraz więcej grup korzysta z kreski ułamkowej!
Samodzielny rysunek - bezcenny!
Podział 2 ciastek pomiędzy 4 osoby.
Ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe.
POLECAM!

A w kolejnej książce Marylin Burns  "Lessons for Introducing Fractions: Grades 4-5" na stronie 82 można znaleźć podobne zadanie dla dzieci,  które zetknęły się wcześniej z ułamkami.


cdn;)


* Do zadania warto wrócić, gdy mówimy o tym, że kreska ułamkowa to symbol dzielenia np 6 : 4 = 6/4 = 1 i 2/4 = 1 i 1/2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Magia i Matematyka cz.2

Do zrozumienia dzisiejszej sztuczki dzieci powinny znać odpowiedzi na pytania:  Czym różni się liczba parzysta od nieparzystej? TU wskazówk...