poniedziałek, 22 października 2018

GRY

W tym tygodniu postanowiłam tylko grać:

  
https://www.stmath.com/games?utm_content=78524413&utm_medium=social&utm_source=facebook

Wrażenia wkrótce...

Kolejne postanowienie to przenoszenie gier z poprzedniej wersji bloga.
Aktualnie z dziećmi w 4 klasie zatrzymałam się na dzieleniu w pamięci np. 72 : 3.
Autorzy podręcznika zapomnieli chyba, że dzieci poszły w wieku 6 lat do szkoły. Tempo przechodzenia z tematu na temat też jest oderwane od rzeczywistości! 
Wracając do dzielenia. Zaczęłam od wizualizacji dzielenia/mnożenia:
  • na klockach
Na 2 równe części 16:2 = 8, bo 8 x  2 = 16  lub dzielenie z mieszczeniem 16:8 = 2, bo 2 x 8 = 16
Na lekcji dzieci dostały klocki i szukały dzielników liczby 24. Na tablicy był zapisany rekord: 8 dzielników. Po pewnym czasie jedna dziewczynka woła: mam dziewiąty dzielnik - zero!
Zapisujemy więc 24 : 0 = 24, bo  24 x 0 = 24? - coś się nie zgadza!
I dzieci już wiedzą, że dzielenie przez 0 jest niedozwolone.
Praca domowa (# ZADAJĘ Z SENSEM):
Z pomocą fasolek, żołędzi, kasztanów znajdź wszystkie dzielniki liczb 25, 47, 81.

Omówienie pracy domowej było okazją do odkrycia, że niektóre liczby mają tylko dwa dzielniki: 1 i samą siebie.
Mam nadzieję, że niektóre dzieci wykorzystają tę wiedzę w grze, o której za chwilę.
Dzieci kolorowały liczby podzielne przez 2, 3, 4, 6, 9. 
Skakanie co 3 i na żółto wszystkie liczby, które dzielą się przez 3.
Odkrywaliśmy tylko cechę podzielności przez 2.

źródło
A potem były "number talks", czyli jak obliczyć 72 : 3
Najczęściej dzieci liczą tak: 3 + 3 + 3...
Jedna osoba wykorzystuje fakt, że dzielenie to inaczej odejmowanie i liczy tak : 72 - 3 - 3 - 3 ...
Tylko kilka osób wykorzystuje wiedzę w ten sposób: 10 x 3 to 30, a 60 to 2 x 30 i jeszcze brakuje 12 czyli 4 x 3.
Dla mnie jest to sygnał, żeby się zatrzymać. Na kolejnych lekcjach będziemy ćwiczyć dzielenie skacząc po centymetrach krawieckich/osi liczbowej.

Na koniec nagroda - świetna gra dwuosobowa*:
 "Factors and Multiples Game"/Dzielniki i wielokrotności liczb.
Gra ćwiczy tabliczkę dzielenia/mnożenia. Dzieci mają okazję odkryć  strategię wygrywającą wykorzystując fakt, że niektóre liczby mają tylko 2 dzielniki. Ciekawa jest też liczba 1.

Na początek wersja prostsza - plansza z liczbami od 1 do 50.
Dwóch graczy - dwa kolory.

Pierwszy gracz wybiera na planszy ( wersja trudniejsza 1-100) dowolną liczbę parzystą mniejszą od 50 (można się spytać, dlaczego?) i ją skreśla. Drugi gracz wybiera i skreśla liczbę, która jest albo wielokrotnością liczby skreślonej przez pierwszego gracza, albo jej dzielnikiem.
Teraz kolej na pierwszego gracza, który skreśla liczbę będącą wielokrotnością lub dzielnikiem liczby skreślonej przez drugiego gracza. Gra się toczy do momentu, aż któryś z graczy nie będzie mógł znaleźć wolnego pola z dzielnikiem lub wielokrotnością liczby ostatnio skreślonej przez przeciwnika. Wygrywa gracz, który jako ostatni skreśli liczbę na planszy.

* Dzieci, które słabiej liczą mają pomoc w postaci kolorowych liczydeł, które same zrobiły na lekcji.

W grę będziemy grać na kilku lekcjach. A potem planuję takie zadanie/łamigłówkę: 

Zacznij od dowolnej liczby. Skreślając albo dzielnik, albo wielokrotność (tak jak w grze dwuosobowej) spróbuj otrzymać jak najdłuższy “łańcuch” liczb. Pamiętaj o zapisywaniu kolejnych liczb.
SPRÓBUJCIE SAMI!

Tutaj są rekordy nadesłane przez dzieci: https://nrich.maths.org/5468/solutionPs. Ciekawostka:
https://edukatorium.edu.pl/alfie-kohn-mit-pracy-domowej/?fbclid=IwAR13oML7URLgXjHxIIEhR40UiU45VQyC8-Yib3GWooa6aLDk3KLLMPvlt70


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Magia i Matematyka cz.2

Do zrozumienia dzisiejszej sztuczki dzieci powinny znać odpowiedzi na pytania:  Czym różni się liczba parzysta od nieparzystej? TU wskazówk...