poniedziałek, 3 sierpnia 2020

ABC GEOMETRII cz.8

Dalej szukamy sposobów otrzymania trójkąta równoramiennego, który nie ma kąta prostego. Przy okazji rozmawiamy o symetrii osiowej/lustrzanej i wysokości trójkąta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry
Drugi sposób otrzymania trójkąta równoramiennego wykorzystuje zdobytą wiedzę: http://mamatyka.blogspot.com/2020/07/abc-geometrii-cz4.html
Trójkat równoramienny to dwa przystające trójkąty prostokątne.
Zginamy kartkę na pół, dzięki temu otrzymamy oś symetrii. Na tej osi będzie leżał jeden z trzech wierzchołków trójkata.
Zaginamy kartkę tak jak na zdjęciu:
Otrzymujemy trójkąt prostokątny, który jest połową trójkata równoramiennego:
Po rozłożeniu kartki otrzymujemy trójkąt równoramienny.
Warto w tym miejscu zatrzymać się nad pojęciem wysokości trójkata.
Oś symetrii w tym trójkącie pokrywa się z wysokością.
Ile wierzchołków ma trójkąt? Ile wysokości ma trójkąt?
Spróbuj zaginając odpowiednio boki trójkąta otrzymać 3 jego wysokości.
Wysokość trójkąta to odcinek łączący wierzchołek trójkąta z przeciwległym bokiem i do niego prostopadły. 
Otrzymywanie prostych prostopadłych: http://mamatyka.blogspot.com/2020/07/abc-geometrii-cz5.html

Ortocentrum trójkąta to punkt przecięcia jego wysokości.
Czy zawsze Ci się uda?

https://www.geogebra.org/m/RawKNzqn

UWAGABuba podaje poprawną definicję wysokości trójkąta: to odcinek łączący wierzchołek trójkata z prostą zawierającą przeciwległy bok i prostopadły do tego boku.

Gdy mam wyjaśnić dzieciom
kwestie związane z wysokościami trójkąta: 

Trzeci sposób otrzymania trójkąta równoramiennego znalazłam w internecie:


 I znów rozmowa:
https://www.geogebra.org/m/NJ3EKuyb#material/ScHm58bD
Odcinek BF jest wysokością trójkąta ABC.
Odcinki AD i CF również są wysokościami tego  trójkąta - dlaczego?
https://www.geogebra.org/m/NJ3EKuyb#material/KPEKVaCE
Interakcja

I utrwalanie:
  •  Samoloty:

 Opcja: auto - tłumacz.
cdn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Magia i Matematyka cz.2

Do zrozumienia dzisiejszej sztuczki dzieci powinny znać odpowiedzi na pytania:  Czym różni się liczba parzysta od nieparzystej? TU wskazówk...